Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowo Transportowych
"PORTAL" Spółka z o.o.
80-734 Gdańsk, ul. Olszyńska 3


Tel. +48(58) 301 38 36, +48(58) 346 32 64
Fax. +48(58) 346 31 23

Zarząd: marek@dzwig-portal.pl
Prokurent: krzysztof@dzwig-portal.pl
Sekretariat: sekretariat@dzwig-portal.pl
Kadry: kadry@dzwig-portal.pl

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowo-Transportowych
"PORTAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Olszyńskiej 3 posiadająca numer REGON: 190047630, NIP: 583-000-57-62, VAT-UE: PL5830005762 wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000066714, z kapitałem zakładowym: 500 000,00 zł

Adres do korespondencji: 80-734 Gdańsk, ul. Olszyńska 3

Rachunek bankowy:
Pokaż PORTAL na większej mapie
Copyright © 2010 P.U.S.T. PORTAL Spółka. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.marketingmanagers.pl