montaż
Kompleksowa usługa w zakresie transportu pionowego
Żurawie wieżowe

Formularz kontaktowy

Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowo-Transportowych "PORTAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Olszyńskiej 3 posiadająca: REGON: 190047630, NIP: 583-000-57-62, VAT-UE: PL5830005762
Wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000066714, z kapitałem zakładowym: 500 000,00 zł.
Siedziba firmy
P.U.S.T. PORTAL SP. Z O.O.
design & code LemonArt.pl